D

e aflossingsvrije hypotheek is een bekende hypotheekvorm, mede door de aandacht die deze hypotheek heeft gekregen eind 2012. In Den Haag is namelijk besloten de aflossingsvrije hypotheek minder aantrekkelijk te maken, iets dat voor een hoop onrust bij huiseigenaren heeft gezorgd. Mensen met een aflossingsvrije hypotheek zijn door kabinet Rutte ॥ verplicht gesteld te gaan aflossen op hun hypotheek, op basis van een lineaire hypotheek of annuïteiten hypotheek, als zij willen blijven genieten van hypotheekrenteaftrek. Huiseigenaren kunnen ook overwegen hun aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een andere hypotheekvorm, zoals een spaarhypotheek of annuïteiten hypotheek. Onder druk van ondermeer Vereniging Eigen Huis is deze deadline bijgesteld naar 1 april 2013.

Rente betalen en niet aflossen

Bij een aflossingvrije hypotheek worden geen aflossingen gedaan op de hypotheek, het verschuldigde bedrag aan de hypotheekverstrekker blijft dus altijd ongewijzigd en u betaalt alleen rente. U zou kunnen zeggen dat een aflossingsvrije hypotheek een levenslange hypotheek is, waarvan de hoofdsom alleen kan worden afgelost door verkoop van de woning. De hoogte van een aflossingsvrije hypotheek is nooit hoger dan 100% van de executiewaarde van de woning, sterker nog de meeste hypotheekverstrekkers hanteren een percentage van niet meer dan 75%. Het gevolg hiervan is dat u altijd zelf geld moet investeren om aan de prijs van de woning te kunnen voldoen.

De aflossingvrije hypotheek is een vorm van beperkte hypotheekverstrekking, de hypotheekverstrekker heeft namelijk altijd de zekerheid dat de woning bij verkoop genoeg oplevert om de hypotheekschuld te voldoen. De woning wordt alleen verkocht als niet meer kan worden voldaan aan de betalingsverplichtingen of bij overlijden.

Waarom een aflossingsvrije hypotheek

  • Tot de grootste voordelen van een aflossingsvrije hypotheek behoorde voorheen de maximale fiscale renteaftrek, waarvan u gedurende maximaal 30 jaar als huiseigenaar kon profiteren. U betaalde dus alleen rente over de hoofdsom en had niet te maken met aflossingen.
  • U hebt bij een aflossingsvrije hypotheek meer financiële middelen tot de beschikking, want waar bij andere hypotheken moet worden afgelost, kunt u geld spenderen aan andere doeleinden.
  • Een aflossingsvrije hypotheek brengt geen onverwachte kosten met zich mee, de bruto en netto maandlasten zijn gedurende de looptijd van de hypotheek altijd hetzelfde, behalve bij renteveranderingen.
  • Huiseigenaren die geen trek hebben in tussentijdse aflossingen of behoefte aan vermogensbouw konden tot voor kort het beste kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek.
  • U hebt bij een aflossingsvrije hypotheek nooit een te hoge hypotheek, want u kunt vaak niet meer dan 75% van de executiewaarde (aflossingsvrij) lenen, toch zijn door hypotheekverstrekkers uitzonderingen gemaakt, vanwege hevige concurrentie.

Waarom geen aflossingsvrije hypotheek

  • Natuurlijk heeft elke hypotheek voordelen en nadelen, een nadeel van een aflossingsvrije hypotheek is de vermogensopbouw die niet plaatsvindt, aangezien niet wordt afgelost en alleen rente wordt betaald.
  • Uw naasten hebben geen financiële zekerheid bij een aflossingsvrije hypotheek, alleen als een verzekering is afgesloten, zoals een overlijdensrisicoverzekering.

Conclusie

Samenvattend, een aflossingsvrije hypotheek brengt de laagste lasten van alle hypotheekvormen met zich mee. Feitelijk wordt alleen rente betaald en niet afgelost en vermogensopbouw vindt niet plaats. U kunt als huiseigenaar alleen onder een aflossingsvrije hypotheek uitkomen bij verkoop van de woning of door over te stappen naar een andere hypotheek als een lineaire hypotheek of beleggingshypotheek.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …