U

betaalt bij een beleggingshypotheek het geleende bedrag aan het einde van de looptijd terug. Gedurende de looptijd van de hypotheek betaalt u een maandelijkse premie, deze premie kan worden belegd in zowel aandelen als obligaties. Uw beleggingen moeten aan het einde van de looptijd voldoende vermogen opleveren, anders kunt u de hypotheek niet helemaal aflossen en is een restschuld het gevolg. De beleggingshypotheek heeft twee varianten. Bij de eerste variant belegt u rechtstreeks in een beleggingsfonds, hieraan gekoppeld is een overlijdensrisicoverzekering. De tweede variant biedt u de mogelijkheid te beleggen in een levensverzekering. Helaas is bij beide varianten aan het einde van de looptijd pas bekend of voldoende vermogen is opgebouwd voor het aflossen van de hypotheek.

Het vermogen dat wordt opgebouwd met een beleggingshypotheek wordt belast in box 3, dan betaalt u niet meer dan 1,2% belasting over de gemiddelde waarde van het vermogen. In sommige gevallen maakt u aanspraak op vrijstelling, maar hierover kan een hypotheek adviseur meer vertellen.

Een risicovolle hypotheek

Bij een beleggingshypotheek geniet u een zekere mate van vrijheid, want naast een minimale opgelegde maandpremie door de hypotheekverstrekker bepaalt u verder zelf de hoeveelheid inleg. Tevens bepaalt u zelf waarin u belegd, maar beleggen blijft onvoorspelbaar. Het is aantrekkelijk dat de waarde van aandelen snel kan stijgen, aangezien dan met een relatief kleine investering veel geld kan worden verdiend, maar het omgekeerde kan zich natuurlijk ook voordoen. U zult niet de eerste en ook niet de laatste zijn die uiteindelijk een restschuld overhoud door een grillig beursklimaat.

Wanneer u graag belegt dan kan een beleggingshypotheek interessant zijn, maar u moet zich ook de nodige financiële risico’s kunnen veroorloven.

Waarom een beleggingshypotheek

  • U kunt bij een beleggingshypotheek maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek, want gedurende de looptijd van de hypotheek wordt niet afgelost.
  • De hoogte van uw inleg kunt u bij een beleggingshypotheek grotendeels zelf bepalen, net als de aandelen of obligaties waarin u belegt.
  • Een beleggingshypotheek kan u veel geld opleveren, tenminste als u belegt in de juiste aandelen of obligaties. Daarnaast is het beursklimaat ook niet onbelangrijk.

Waarom geen beleggingshypotheek

  • Kiest u voor de beleggingshypotheek waarbij wordt belegd in een levensverzekering, dan heeft u te maken met relatief hoge administratieve kosten.
  • Het is algemeen bekend dat beleggen in aandelen risico’s met zich meebrengt, een beleggingshypotheek behoort niet voor niets tot de meer risicovolle hypotheekvormen.
  • Bij een beleggingshypotheek is de kans op restschuld aanwezig, als het beursklimaat negatief is gestemd, dan is de kans aanwezig dat onvoldoende vermogensopbouw plaatsvindt, waardoor de hypotheek niet kan worden afgelost.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …