W

ilt u een transparante hypotheek met geleidelijk afnemende maandlasten, dan moet u kiezen voor een lineaire hypotheek. De lineaire hypotheek heeft veel gelijkenissen met een normale lening. Bij een lineaire hypotheek wordt maandelijks een vaste aflossing gedaan. Stel, u hebt gekozen voor een hypotheek met een looptijd van 30 jaar, dan lost dus u elke maand 1/360 van uw hypotheekschuld af. Naast de maandelijkse aflossing moet rente worden betaald, deze rente neemt elke maand af, aangezien de hypotheekschuld ook afneemt. Tegen het einde van de looptijd van een lineaire hypotheek zijn de maandlasten fors lager dan bij aanvang, dit kan interessant zijn als u op latere leeftijd minder wilt gaan werken. Aan de andere kant profiteert u minder van fiscale renteaftrek.

Het is gebruikelijk dat de looptijd van een hypotheek 30 jaar bedraagt, maar een kortere looptijd is ook mogelijk. Wilt u sneller aflossen en neemt u de hogere maandlasten op de koop toe, dan kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een looptijd van 20 jaar. Houd bij het afsluiten van een hypotheek wel rekening met de kosten voor een verplichte overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden van uzelf of uw partner ontvangt de nabestaande een uitkering die gelijk is aan de openstaande hypotheekschuld, dat betekent dat de uitkering evenredig kan afnemen met de hypotheekschuld. Overigens gebeurt met het geld dat u in uw lineaire hypotheek steekt niets, ofwel geen beleggingen en geen rendement, maar ook geen risico en dus een hoge mate van zekerheid.

Waarom een lineaire hypotheek

  • Bij een lineaire hypotheek zijn de maandelijkse aflossingen evenredig verdeeld, dat betekent dat uw hypotheekschuld snel kleiner wordt in vergelijking met bijvoorbeeld een annuïteiten hypotheek.
  • Het bedrag dat u ieder jaar aan rente moet betalen zal geleidelijk afnemen, aangezien uw hypotheekschuld ook afneemt. Uw maandlasten zullen dus afnemen, terwijl uw bestedingsruimte toeneemt.
  • Onder de hypotheekvormen waarbij wordt afgelost is de lineaire hypotheek de goedkoopste. De lasten (aflossingen en rente) zijn bij een lineaire hypotheek lager dan bij andere hypotheekvormen, dat betekent overigens niet dat een lineaire hypotheek ook de laagste maandlasten heeft.
  • U bouwt uw hypotheekschuld stelselmatig af bij een lineaire hypotheek, waardoor u na 30 jaar geen hypotheekschuld meer heeft. U bent dan volledig eigenaar van de woning en hebt dan dus vermogen opgebouwd, dit vindt bijvoorbeeld niet plaats bij een aflossingsvrije hypotheek.
  • Wanneer u kijkt naar de rentelasten van een lineaire hypotheek, dan zal opvallen dat deze over gehele looptijd gezien lager zijn dan bij andere hypotheekvormen.
  • U kunt gemakkelijk offertes voor een lineaire hypotheek vergelijken, want deze hypotheekvorm is niet ingewikkeld en bovendien tamelijk transparant.
  • Een laatste voordeel van een lineaire hypotheek is de lage premie die u betaalt voor uw overlijdensrisicoverzekering, deze verzekering voorkomt dat uw nabestaanden worden opgezadeld met een hypotheekschuld.

Waarom geen lineaire hypotheek

  • Gelijk aan andere hypotheekvormen profiteert u bij een lineaire hypotheek van fiscale renteaftrek, maar steeds minder door een dalende hypotheekschuld. Daarnaast is het aannemelijk dat u gedurende uw carrière meer gaat verdienen, waardoor u terecht komt in een hogere belastingschijf, hiervan profiteert u met betrekking tot fiscale renteaftrek nauwelijks.
  • De lasten zijn bij aanvang van een lineaire hypotheek het hoogst, want de aflossing is relatief hoog en u betaalt rente over de volledige hypotheekschuld.
  • U hebt in de eerste jaren bij een lineaire hypotheek niet veel bestedingsruimte, dat komt door de hoge maandlasten, deze hypotheekvorm is dan ook minder geschikt voor huiseigenaren met een laag inkomen.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …