U

spaart bij een spaarhypotheek exact het bedrag op dat noodzakelijk is om aan het eind van de hypotheek af te lossen. Doorgaans wordt voor een spaarhypotheek een levensverzekering afgesloten, deze betaalt een vast bedrag uit. De kosten bij een spaarhypotheek zijn tamelijk stabiel, aangezien de verzekeringpremie wordt verlaagd als de hypotheekrente wordt verhoogd. Met een beetje fantasie zou kunnen worden beweerd dat een spaarhypotheek een veiligere versie is van de levenhypotheek. Helaas moet bij een lage rente in de beginfase relatief veel worden gespaard, want u ontvangt rente over een klein bedrag. Aan de andere kant kunt u met een spaarhypotheek maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek gedurende 30 jaar, aangezien niets wordt afgelost.

Bij de meeste hypotheken wordt u gevraagd een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, dus ook bij een spaarhypotheek. Hier treedt zij op als tegenhanger van de levensverzekering. De overlijdensrisicoverzekering is ter bescherming van de hypotheekverstrekker, die bij (plotseling) overlijden geen geld verliest.

Waarom een spaarhypotheek

  • De lasten zijn bij een spaarhypotheek elke maand gelijk, op voorwaarde dat de rente onveranderd blijft. De spaarhypotheek zorgt voor een duidelijke financiële situatie.
  • U hebt in de eerste alinea kunnen lezen dat gedurende de looptijd van een spaarhypotheek niet wordt afgelost. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken de hypotheekrenteaftrek.
  • Gelukkig kunt u bij een spaarhypotheek aan het einde van de hypotheek altijd aflossen. U blijft daardoor niet met schuld zitten, zoals bij een aflossingsvrije hypotheek.
  • Uw rendement wordt met een spaarhypotheek hoger naarmate de hypotheekrente hoger wordt, aangezien de spaarrente is gekoppeld aan de hypotheekrente.

Waarom geen spaarhypotheek

  • Jammer genoeg is een spaarhypotheek een inflexibele hypotheekvorm, doordat een lening wordt gecombineerd met een verzekering. Daarnaast is het niet gemakkelijk over te stappen, want de spaarpolis moet worden afgekocht. Het resultaat zijn hoge kosten en fiscaal nadelige gevolgen.
  • Uw rendement wordt met een spaarhypotheek hoger naarmate de hypotheekrente hoger wordt, het omgekeerde kan zich echter ook voordoen, ofwel een laag rendement door een lage hypotheekrente.
  • De meeste hypotheekverstrekkers berekenen een opslag van 0,2% bovenop de hypotheekrente.
  • U bent bij een spaarhypotheek doorgaans gebonden aan een kredietverstrekker, waarvan u meerdere producten afneemt, zoals lenen, sparen en verzekeren, dat kan een risico vormen. Scheid de producten daarom onder meerdere kredietverstrekkers.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …