H

et begrip bouwrente komt in verschillende vormen voor en is fiscaal op meerdere manieren te behandelen. Door gebruik te maken van een voorbeeld, zullen we in de komende alinea’s het begrip bouwrente verduidelijken.

Voorbeeld

Na lang zoeken koopt u een nieuwbouwwoning op 1 februari. De woning maakt onderdeel uit van een nieuwbouwproject dat op 1 oktober is gestart en wordt opgeleverd op 1 december. De hypotheekakte wordt door u op 1 april ondertekend.

Bouwrente fiscaal aftrekbaar?

De koopsom van de woning vermeldt een rentebedrag over de periode 1 oktober tot 1 februari, deze rente moet worden betaald aan de aannemer, want hij is op 1 oktober begonnen met bouwen en heeft de grond van de gemeente gekocht. De rente die u verplicht bent te betalen wordt bouwrente genoemd, maar is fiscaal niet aftrekbaar.

Tevens moet rente worden betaald aan de aannemer over de periode 1 februari tot 1 april, want hij heeft alle bouwmaterialen voorgefinancierd. Zolang u deze rekening niet betaalt, bent u rente verschuldigd. Gelukkig is deze bouwrente wel fiscaal aftrekbaar.

Rente tijdens de bouw fiscaal aftrekbaar?

Als de hypotheekakte op 1 februari is ondertekend, kunnen rekeningen van de aannemer worden betaald. U bent dan geen rente meer verschuldigd aan de aannemer, maar aan de hypotheekverstrekker. Deze rente tijdens de bouw wordt berekend over het door u opgenomen hypotheekbedrag. Rente tijdens de bouw is wel fiscaal aftrekbaar.

Soms hebt u te maken met dubbele woonlasten, namelijk van de oude woning en de nieuwbouwwoning. Het is dan mogelijk een bedrag mee te financieren in de hypotheek, ook wel een bouwdepot genoemd. U kunt middels een bouwdepot rente tijdens de bouw betalen, maar deze rente is fiscaal niet aftrekbaar.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …