I

n de hypotheekakte is beschreven dat de hypotheekverstrekker een onroerende zaak (bedrijfspand of woning) geeft aan de hypotheeknemer in ruil voor het verkrijgen van een hypothecaire lening. De hypotheekakte moet garanties waarborgen voor de hypotheekverstrekker in geval de hypotheeknemer de betalingsverplichtingen niet nakomt, dit wordt recht van hypotheek genoemd. De hypotheekakte wordt opgesteld door de notaris, deze zal in de hypotheekakte minimaal de onderstaande punten opnemen.

  • Recht van parate executie: als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt kan de hypotheekverstrekker uw woning verkopen.
  • Recht van beheer en ontruiming: mocht u geen rente aan de hypotheekverstrekker betalen, dan kan deze uw woning ontruimen en in beslag nemen.
  • Huurbeding: u kunt niet zonder toestemming van de hypotheekverstrekker uw woning verhuren aan derden, aangezien de woningwaarde afneemt door verhuur.
  • Het is niet toegestaan uw woning te verbeteren c.q. het bestemmingsplan te wijzigen, doorgaans hebben hypotheekverstrekkers geen bezwaar als u uw woning verbetert, zolang de woningwaarde niet afneemt.
  • Schade: als hypotheeknemer bent u verplicht uw woning te verzekeren, bijvoorbeeld tegen brand en natuurgeweld.
  • In de hypotheekakte kan naast de hoogte van de hypothecaire lening en de beschrijving van het onderpand ook de aflossing, rente en renteperiode zijn beschreven, het kan ook voorkomen dat deze punten zijn beschreven in de onderhandse stukken.
  • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden verschillen per hypotheekverstrekker en staan altijd beschreven in het gedeelte algemene voorwaarden.

De hypotheekverstrekker is bij het ondertekenen van de hypotheekakte zelf niet aanwezig, een medewerker van het notariskantoor tekent namens de hypotheekverstrekker. Als de hypotheekakte is besproken, gekeurd en getekend, dan wordt deze ingeschreven bij het Kadaster en bent u officieel eigenaar van de woning.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …