S

inds 1993 behoort het bevorderen van eigen woningbezit tot de speerpunten van het overheidsbeleid, dit overheidsbeleid heeft onder andere de Nationale Hypotheek Garantie opgeleverd. De Nationale Hypotheek Garantie is een landelijke regeling die kan worden aangevraagd bij het afsluiten van een hypotheek. Bij hypothecaire leningen met deze garantie wordt door het Waarborgfonds Eigen Woningen borg gestaan voor het terugbetalen van de lening aan de hypotheekverstrekker. Als u door onverwachte omstandigheden uw lasten niet meer kunt betalen en de verkoop van uw woning zorgt voor een te lage opbrengt om de lening te kunnen betalen, dan wordt het tekort vergoed door het waarborgfonds.

Het tekort kan door het waarborgfonds op u worden verhaald, maar als u niets te verwijten bent kan het waarborgfonds de schuld ook kwijtschelden. Als gebruik wordt gemaakt van de Nationale Hypotheek Garantie is het risico voor de hypotheekverstrekker minder en kunt u genieten van een lagere rente. U bent verplicht bij het afsluiten van een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie borgtochtprovisie te betalen, de hoogte van deze provisie bedraagt 0,85% van de hypotheeksom. Gelukkig kunt u deze kosten binnen 1 jaar terugverdienen door rentevoordeel en fiscale aftrekbaarheid.

Wie maken aanspraak op de Nationale Hypotheek Garantie?

Als u gebruik maakt van de Nationale Hypotheek Garantie, dan kunt u een maximale rentekorting ontvangen van 0,6% op jaarbasis, dat geldt ook voor het onderhouden of verbeteren van de woning, bijvoorbeeld bij een tweede hypotheek. Helaas maakt niet iedereen aanspraak op de Nationale Hypotheek Garantie, hiervoor zijn normen opgesteld door het Waarborgfonds Eigen Woningen en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Om aanspraak te kunnen maken op de Nationale Hypotheek Garantie mag de maximale hypotheeksom tot 1 juli 2013 niet hoger zijn dan € 320.000, hierna geldt een grens van € 290.000.

De grens voor het onderhouden of verbeteren van de woning is gesteld op € 265.000. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar uw persoonlijke situatie.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …