B

ij een hypotheekaanvraag bent u doorgaans verplicht een taxatierapport te laten opstellen, uitgezonderd van nieuwbouwprojecten. Een taxatierapport moet worden opgesteld door een erkende taxateur en moet de hypotheekverstrekker inzicht verschaffen over de verkoopwaarde van de woning. Daarnaast is een taxatierapport bruikbaar bij het onderhandelen van de verkoopprijs. De kosten van een taxatierapport komen voor rekening van de koper, maar zijn wel fiscaal aftrekbaar. Vaak bepaalt de executiewaarde hoeveel kan worden geleend, vandaar dat de taxatiewaarde invloed heeft op de hoogte van de hypotheek. Het is bij de meeste hypotheekverstrekkers mogelijk 125% van de executiewaarde te lenen.

Richtlijnen taxatierapport woning

Een taxatierapport moet voldoen aan bepaalde richtlijnen, deze richtlijnen zijn geformuleerd door het Centraal Hypothecair Fonds en zijn hieronder kort samengevat.

  • In het taxatierapport moet de plaats en buurt worden aangegeven waarin de woning is gelegen.
  • De taxateur moet omgevingsfactoren benoemen, waarvan een bestemmingsplan en snelweg bekende voorbeelden zijn.
  • Het taxatierapport moet de aanwezigheid van bijvoorbeeld een balkon, garage of tuin vermelden.
  • Taxateurs zijn verplicht de onderhoudsstaat te benoemen, de constructie en kwaliteit van de woning en toegepaste materialen. Daarnaast moet de taxateur vermelden of in de toekomst grote reparaties noodzakelijk zijn.
  • Volgens de richtlijnen van het Centraal Hypothecair Fonds moet de functionaliteit en indeling worden aangegeven, net als de isolatie en energiezuinige maatregelen.
  • De taxateur moet in het taxatierapport iets vertellen over de inhoud en oppervlakte van de woning, ook zullen de rechten en plichten die op de grond rusten worden vermeld, hierbij moet worden gedacht aan erfpacht.
  • Tot de belangrijkste onderdelen van het taxatierapport kunnen prijsontwikkelingen van vergelijkbare woningen worden gerekend, dergelijke ontwikkelingen moeten net als toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld het bestemmingsplan nauwkeurig worden beschreven.
  • In het taxatierapport moet door de taxateur worden aangegeven of zijn waarnemingen overeenkomen met het Kadaster.

Vaak wordt in het taxatierapport ook iets gezegd over de eigendomsgegevens, bijzondere lasten en verplichtingen en mogelijke verontreiniging. Feitelijk zegt het taxatierapport alleen iets over de onderhoudsstaat van de woning, vandaar dat veel taxateurs ook een bouwkundig onderzoek adviseren.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …