H

et is gebruikelijk dat in een voorlopig koopcontract een bepaling is opgenomen die de kopende partij een boete oplegt, zodra contractuele verplichting niet worden nagekomen. Doorgaans is de boete gelijk aan 10% van de koopsom.

Het is niet eenvoudig dergelijke boetes te vorderen, vandaar dat aan de kopende partij wordt gevraagd een waarborgsom te betalen die gelijk is aan de grote van de boete. De waarborgsom moet worden overgemaakt op de rekening van de notaris. Als de kopende partij de contractuele verplichtingen nakomt, dan wordt de waarborgsom door de notaris teruggestort.

Soms wordt door de kopende partij besloten de woning niet te kopen en worden de contractuele verplichtingen dus niet nagekomen, dan is een boete het logische gevolg. Het is overigens niet vanzelfsprekend dat de kopende partij het hele bedrag kwijtraakt. Als u over onvoldoende geld beschikt om een waarborgsom te betalen, dan is een bankgarantie of garantiestelling een alternatief.

Vind en vergelijk hypotheek adviseurs …